Tietosuojaseloste

Noudatamme EU:n yleistä tietosuoja-asetusta 2016/679 (GDPR).

Rekisterinpitäjä

Riihimäen Sähkö-Teho Oy, Teollisuuskatu 2, 11130 Riihimäki.Y-tunnus 0205814-2

Rekisterin nimi

Asiakasrekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

EU:n tietosuoja-asetus velvoittaa rekisterinpitäjää ylläpitämään tietoa siitä mistä tiedot on saatu. Riihimäen Sähkö-Teho Oy:n asiakasrekisteri perustuu asiakassuhdetta varten kerättyyn rekisteriin. Rekisteriä käytetään vain asiakassuhteen hoitamiseen (mm. palvelu- ja tuotetoimitukset ja laskutus). Riihimäen Sähkö-Teho Oy ei kerää yksityishenkilöiden tietoja markkinointitarkoituksiin.

Rekisterin sisältämät tiedot

Rekisteri pitää sisällään Riihimäen Sähkö-Teho Oy:n asiakkaiden henkilötietoja, joita ovat: yhteystiedot ja asiakassuhteeseen perustuvat tiedot.

Tietojen luovutus

Rekisterin pidossa on otettu huomioon lainsäädännön sekä EU:n ja ETA:n tietosuoja-asetuksen asettamat vaatimukset. Tietoja ei luovuteta kolmansille osapuolille, lukuun ottamatta kirjanpidollisia ja tilintarkastuksellisia tietoja. Riihimäen Sähkö-Teho Oy:n yhteistyökumppaneilla ei ole lupaa käyttää tietoja omiin tarkoituksiinsa tai jakaa näitä eteenpäin.

Tietojen poisto ja tarkastus

Asiakkaalla on oikeus tarkastaa, mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu, saada tietoonsa itseään koskevat ja tallenteiden sisältämät tiedot ja mahdollisuuden päivittää tai poistaa tietonsa.
Jos haluat tarkastaa tietosi, niin tarkastuspyyntö tulee osoittaa kirjallisesti ja allekirjoitettuna osoitteeseen Riihimäen Sähkö-Teho Oy, Teollisuuskatu 2, 11130 Riihimäki.
Riihimäen Sähkö-Teho Oy poistaa oma-aloitteisesti myös rekisteristä asiakkaan tiedot, kun tietojen käsittelylle ei ole enää liiketoiminnallista perustetta.