Palvelut

Sähköautojen kotilatausasemat

Sähköautosi latauksessa pitää tietää auton latausjärjestelmän oikea mitoitus ja täytyy perehtyä eri lataustapoihin.

Lataustavat 2, 3 ja 4 ovat ensisijaisia autoille. 

Lataustavassa 2 (ns. hidaslataus) sähköajoneuvo liitetään esim. perinteiseen kotitalouspistorasiaan sellaisella latausjohdolla, jossa johdossa itsessään ovat tarvittavat ohjaus- ja suojalaitteet. 8 ampeerin suositus hidaslatauksella johtuu siitä, että käytettäviä kotitalouspistorasioita ei ole suunniteltu jatkuvalle kuormalle.

Lataustavalla 3 (ns. peruslataus) tarkoitetaan latausasemia, joiden sisällä ohjauselektroniikka ja suojalaitteet ovat. Eri suojalaitteet voivat olla myös latausasemaa edeltävässä syötössä. Näissä latausasemissa on joko sähköautojen liitosjohdoille tarkoitettu pistorasia (tyyppi 2) tai kiinteä liitosjohto auton vastakkeelle. 

Lataustapa 4 (ns. teholataus) koskee vaihtosähkön tasasähköksi muuntavia latausasemia. Liitosjohdot ovat aina kiinteitä ja autojen päässä olevat vastakkeet ovat erilaisia kuin vaihtosähkölatauksella. Yleisimmät vastakkeet autoissa ja sen myötä tasasähkölatausasemien kiinteissä johdoissa olevat pistokkeet ovat mallia CCS (Combo Type 2) ja CHAdeMO.

Vieritä ylös