Palvelut

Palvelumme

Palvelemme kaikissa sähkö- ja teleasioissa kokonaisvaltaisesti suunnittelusta toteutukseen ja vuosihuoltoihin. Asiakkainamme ovat julkinen sektori, yritykset ja rakennusliikkeet, taloyhtiöt ja yksityiset kuluttajat. 

Yksityiset kuluttajat voivat vähentää sähkötyöt verotuksessa kotitalousvähennyksinä. Lisätietoa löydät verohallinnon verkkosivuilta www.vero.fi ja lomakkeet.

Sähköasennukset ja -urakoinnit

Teemme sekä uudisrakennuksia että laajennuksia, mutta myös vanhojen kohteiden saneerauksia. Kohteemme ovat pääsääntöisesti teollisuushalleja- ja julkisia rakennuksia, mm. palvelutaloja, kouluja ja päiväkoteja sekä kerros- ja rivitaloja,  Toimialaamme kuuluu myös teollisuuslaitosten sähkökorjaukset sekä kone- ja automaatioasennukset että kunnossapito.

Saneeraukset ovat kaikentasoisia suurten rakennusten saneerauksista pieniin vain yhden kohteen kattaviin korjauksiin.

Emme ole kuitenkaan keskittyneet ainoastaan rakennusten sähköjen asentamiseen ja korjaukseen vaan myös pienet sähkötyöt, kuten mm. pistorasioiden ja kytkinten sekä valaisimien ja lamppujen vaihdot hoituvat osaavien ammattilaisten toimesta.

 

Teleurakointi ja -saneeraukset

Antennijärjestelmien suunnittelu, asennus, mittaukset, huolto ja kunnossapito.

Äänentoisto- ja äänievakuointijärjestelmien suunnittelu, asennus, huolto ja ylläpito.

Yleis- ja valokaapelointijärjestelmät sekä kuituhitsaukset.

 

Suunnittelut

Suunnittelemme pienistä muutostöistä aina isompiin julkisiin rakennuksiin. Sähkösuunnittelua teemme aputoiminimellä Sähkö-Parooni.

Sähkösuunnittelusta vastaa Sähkö-Tehon tekninen johtaja Juha Kokko.

Telesuunnittelusta vastaa työnjohtaja Olavi Salo.

Meiltä myös paperikuvat sähköiseen muotoon.

Paloilmoitinjärjestelmät

Olemme turvallisuus ja kemikaaliviraston (Tukes) valtuuttama paloilmoitinliike.

Suunnittelemme ja toteutamme paloilmoitin- ja palohälytys- sekä turvavalojärjestelmät asiakkaan toiveiden ja vallitsevien määräyksien mukaisesti.

Laki edellyttää, että kiinteistön paloturva- ja sammutusjärjestelmät on asianmukaisesti huollettu. Pelastuslaki velvoittaa varmistamaan järjestelmien toimintakunnon säännöllisellä ylläpidolla. Tämän johdosta kauttamme saa mm. paloilmoitinlaitteiden kuukausikokeilut ja vuosihuollot sopimuksen mukaan.

Rikosilmoitin- ja videovalvontajärjestelmät

Meille on myönnetty turvallisuusalan elinkeinolupa.

Kauttamme kattavasti turvajärjestelmät ja kulunvalvontajärjestelmät julkisista kohteista yksityiskäyttöön.

Rikosilmoitinjärjestelmien ja kameravalvontajärjestelmien suunnittelu, asennus, huolto ja ylläpito sekä käyttöönotot ja koulutukset.

Rikosilmoitin ja kameravalvontajärjestelmien jälleenmyynti.

ATK-lähiverkot

ATK lähiverkot niin kupari kuin valokuituverkot, suunnittelu, asennus ja mittaukset.

Langattomat wlan -lähiverkkoratkaisut.

Aurinkosähkön pientuotanto

Aurinkosähköjärjestelmän osat ovat aurinkopaneelit, tasasähkö- (DC) ja vaihtosähkökaapeloinnit (AC), vaihtosuuntaaja, erotuskytkimet, sähkökeskus, johon järjestelmä liitetään ja kaksisuuntaiseen mittaukseen kykenevä sähkömittari.

Kiinteistöissä aurinkopaneelit voidaan sijoittaa katolle, seinälle tai maahan asennettaville telineille.

Aurinkopaneeleiden käyttöönotossa ensin varmista, että aurinkopaneelilaitteisto on liitettävissä sähköverkkoon. Tilaa järjestelmä ja asennus. Asennus yritys tekee käyttöönottotarkastuspöytäkirjan. Täytä ja lähetä pientuotannon yleistietolomake. Saat käyttöönottoluvan ja voit valita sähkönmyyjän, jos haluat myydä omasta käytöstä yli jäävän sähkön. Ota aurinkopaneelijärjestelmä käyttöön.

Sähköautojen kotilatausasemat

Sähköautosi latauksessa pitää tietää auton latausjärjestelmän oikea mitoitus ja täytyy perehtyä eri lataustapoihin.

Lataustavat 2, 3 ja 4 ovat ensisijaisia autoille. 

Lataustavassa 2 (ns. hidaslataus) sähköajoneuvo liitetään esim. perinteiseen kotitalouspistorasiaan sellaisella latausjohdolla, jossa johdossa itsessään ovat tarvittavat ohjaus- ja suojalaitteet. 8 ampeerin suositus hidaslatauksella johtuu siitä, että käytettäviä kotitalouspistorasioita ei ole suunniteltu jatkuvalle kuormalle.

Lataustavalla 3 (ns. peruslataus) tarkoitetaan latausasemia, joiden sisällä ohjauselektroniikka ja suojalaitteet ovat. Eri suojalaitteet voivat olla myös latausasemaa edeltävässä syötössä. Näissä latausasemissa on joko sähköautojen liitosjohdoille tarkoitettu pistorasia (tyyppi 2) tai kiinteä liitosjohto auton vastakkeelle. 

Lataustapa 4 (ns. teholataus) koskee vaihtosähkön tasasähköksi muuntavia latausasemia. Liitosjohdot ovat aina kiinteitä ja autojen päässä olevat vastakkeet ovat erilaisia kuin vaihtosähkölatauksella. Yleisimmät vastakkeet autoissa ja sen myötä tasasähkölatausasemien kiinteissä johdoissa olevat pistokkeet ovat mallia CCS (Combo Type 2) ja CHAdeMO.

Tarvikemyynti

Myymme sähkö- ja teleasennustarvikkeita myös vähittäismyyntinä, niin yksityisille asiakkaille ja yrityksille, kuin teollisuudelle ja julkiselle sektorille.

Erikoisemmatkin tuotteet on mahdollista tilata toimittajilta sopimuksen mukaan. Käytämme ainoastaan hyväksyttyjä tuotteita asennuksissamme ja myynnissämme.

Sähkön laadun mittaukset

Teemme sekä yrityksille että julkiselle sektorille kuin yksityiseen käyttöön sähkönlaadun mittauksia.

Asiakkaan keskukseen asennetaan mittalaitteet, jotka keräävät tietoja kulutuksesta ja sähkönlaadusta. Mittaus kestää muutamasta päivästä muutamaan viikkoon, riippuen tarvittavasta mittausjaksosta. Asiakas saa mittauksen jälkeen mittaustulokset kirjallisesti.

Sähkölaitteiston käytön johtajan tehtävät

Sähkölaitteiston käytön johtaja on vastuuhenkilö, jonka sähkölaitteiston haltija nimeää luokan 2 ja 3 sähkölaitteistolle. Käytön johtajan on oltava luonnollinen henkilö, jolla on riittävä pätevyystodistus.

Käytön johtaja huolehtii tai valvoo omasta ja sähkölaitteiston haltijan puolesta, että toiminta on mm. säädösten ja määräysten mukaista sekä sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle tehdään huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet.