Palvelut

Sähkölaitteiston käytön johtajan tehtävät

Sähkölaitteiston käytön johtaja on vastuuhenkilö, jonka sähkölaitteiston haltija nimeää luokan 2 ja 3 sähkölaitteistolle. Käytön johtajan on oltava luonnollinen henkilö, jolla on riittävä pätevyystodistus.

Käytön johtaja huolehtii tai valvoo omasta ja sähkölaitteiston haltijan puolesta, että toiminta on mm. säädösten ja määräysten mukaista sekä sähkölaitteiston käyttö on turvallista ja laitteistolle tehdään huolto- ja kunnossapito-ohjelman mukaiset toimenpiteet. 

Vieritä ylös